9 Френска Езикова Гимназия "Алфонс дьо Ламартин"

през погледа на ученици

Отворено писмо 11.06.09

leave a comment »

ДО  МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

КОПИЕ ДО:

РИО, София-град

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

ОТВОРЕНО ПИСМО

от ученици на 9-та Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин”, София

Силно сме притеснени от промените, настъпили в гимназията след встъпване в длъжност на новото ръководство и по-специално на директор Емилия Богданова в края на месец януари, 2009 г.

В рамките на 4 месеца молби за напускане са подали четирима наши преподаватели – Георги Петков, Мария Бенова, Наталия Пеева, Китка Недялкова.

Смеем да твърдим, че подобно масово явление е не само индикация за проблеми с ръководството, но и пряко ощетяваща ни тенденция. Избирайки училището, в което да получим гимназиалното си образование, всеки един е взел предвид реномето на лицея, зад което стои именно учителският колектив и най-вече дългогодишните негови членове. Тревожи ни и изборът на заместващи преподаватели – при липса на адекватни алтернативи вероятно би било по-добре да се работи по посока на създаване на нормални условия за оставане в гимназията на доказали се специалисти. Не по-малко притеснителен е видимият дори от нашата позиция дискомфорт и немотивираност за работа на останалите ни учители, които въпреки това продължават да ни дават знанията, заради които сме и бихме останали в това училище.

Не можем да не споделим и липсата на ефективен диалог между учениците и настоящото ръководство. Госпожа Богданова дори не се е представила в класовете и не са малко съучениците ни, които вече пети месец нито знаят как се казва директорът на Френската, нито как изглежда. Отказва ни се всякаква информация с оглед на „некомпетентността” ни и въпреки статута на пълнолетни граждани на голяма част от долуподписаните. Ясно разбираме собствената си липса на юридическа компетенция, но това не може да бъде причина за пренебрегване мнението на която и да е пряко засегната страна. А като страна учениците в гимназията наброяваме почти 1000 души, с още близо 2000 родители зад нас.

Ненужни драми и конфликтни ситуации съпътстваха участията на някои от нас в дългогодишния международен проект РЕЕР, както и на театралната ни трупа на авторитетен фестивал, вследствие откровената незаинтересованост на ръководството на гимназията.

Не можем да не попитаме и защо през последния учебен месец, когато сме най-напрегнати и учим интензивно, в гимназията ни няма нито педагогически съветник, нито библиотекар – били пенсионирани, но защо не се изчака поне края на учебната година?

Знаем, че човек се чувства значим и свободен, когато отстоява правата си и ценностите, в които вярва, но ще учим и живеем далеч по-спокойно и качествено, ако по-рядко ни се налага да се борим за традициите и желаните от нас новости във Френската гимназия, която е първо наша и после – на желаещите просто да я управляват!

Намираме за обидно твърдението, че сме станали жертва на манипулация от страна на преподаватели, изказано неведнъж от директора.

Искрено се надяваме на навременна реакция от Ваша страна!

Писмото е внесено на 11 юни 2009, от името на 134 настоящи ученици на гимназията.


Advertisements

Written by 9feg

юни 16, 2009 at 0:58

Как се отнасят с родителите ни?

leave a comment »

Неведнъж казахме, че се чувстваме подценявани и публикацията няма за предмет конкретния подход спрямо нас. Едно е да се заплашват ученици (жаргонно „Може и да мине номерът.“), но отношението към родител, на което станахме свидетели днес, е неспазване на елементарната делова етика.
В повечето случаи дочуванията водят до недоразумения. Тъкмо въз основа на дочуване директорът се обажда на слабо запознат родител, за да го информира, че детето му е разпространявало материали (вече добре известната статия от в. Телеграф) пред училище и да изиска среща. Уви, случила се е грешка: чутото пред входа име се оказва относително често срещано и г-жа Богданова се е свързала с родител на друг ученик.
Налага се също така, изрично да предупредим родителите си-определеният час за среща с директора не гарантира нищо-при непредвидени обстоятелства няма да бъдете осведомени. До колкото ни е известно, в случай, че не може да дойде, инициаторът на срещата (или екипът му) трябва да информира ответната страна или поне да подсигури предварително свой заместник, като го запознае със ситуацията.
Детайлните описания в подобен случай са излишни-най-много да прибавят още необходими, но все така недостатъчни извинения, които да бъдат поднесено на притеснения, подведен и разиграван родител.
Навярно не е редно да казваме на последния, че г-жа Богданова се появи твърде скоро след като той напусна сградата.

Written by 9feg

юни 18, 2009 at 22:13

Публикувано в Uncategorized

ВОЙНА С ПОЗИВИ ВЪВ ФРЕНСКАТА

leave a comment »

Война

Written by 9feg

юни 17, 2009 at 19:47

Публикувано в Uncategorized

За Богданова

leave a comment »

Информацията е предоставена във вид на коментари към статия в mediapool.bg (http://www.mediapool.bg/show/?storyid=153179&p=5#msgs)

Относно: новата директорка на ФЕГ
Автор: колега от 40 СОУ
Получено на: 10 Юни 2009 18:03
1. Часовете от норматива на директора Емилия Богданова по математика- ЗИП в – 5а и 5б класове през уч. 2007/2008г. в 40 СОУ се вземаха от Соня Василева и Наташа Михнева, а се вписваха от нея в Материалната книга. Т.е. не е изпълнявала годишния си норматив./Може да се подтвърди от колегите и учениците, които сега са в 6а и 6б клас/
Относно: новата директорка
Автор: 40 СОУ
Получено на: 10 Юни 2009 18:13
4. При предоставене на Книгата за регистрация на заповедите на директора на 40 СОУ в съда във връзка с оспорване на издадена заповед №633/30.06.08г се установи, че е нанесена коректорна бяла паста под въпросната заповед и е записано друго основание, което е в нарушение на чл.82 от Наредба №4 на МОН за училищната документация. При извършване на съдебно-графическа експертиза на Книгата се установи, че забелванията и вписания текст върху тях е направен от г-жа Богданова. Относно втората предоставена на съда заповед №667, която е за уволнението, поредният й № беше разлечен от изведения в Книгата / там фигурира под №677/.
Относно: Богданова
Автор: 40 СОУ
Получено на: 10 Юни 2009 18:14
2. В рамките на половин година в две общински училища /40 СОУ и ФЕГ/ в Столична община Емилия Богданова като последователен директор в тях има съвсем различни изизсвания към образованието на заемащите длъжността пом.директор АСД от – “Счетоводство и контрол” с 3 години стаж по тази специалност в 40 СОУ /с цел освобождаване през м.07.08г на заемащия длъжността Стефка Савчева – ел. инж. със специализации по: фирмен мениджмънт, патентно право, учителка правоспособност по информатика, преминала обучение по тема “Делигирани бюджети” към НИОД и работеща от 1992г. в училището като пом. директор/ до специалност “Философия” във ФЕГ, където е назначила такъв специалист през м.02.2009г. Същевременно назначеният счетоводител през септември в 40 СОУ Магдалена Асенава Лазарова е завършила 2008г. и в Обр.1 не фигурира стаж по специалността.

Written by 9feg

юни 16, 2009 at 3:17

Публикувано в Uncategorized